جولای 13, 2019

جلسه دهم: معرفی انواع کارت های آنالوگ دلتا

ورودی و خروجی هایی که در PLC استفاده میشود یا دیجیتال هستند یا آنالوگ.
ورودی / خروجی دیجیتال: فقط دو مقدار صفر و یک را در برمیگیرد. بدین معنی که در سطح ولتاژ ۰ ولت خاموش و در سطح ولتاژ ۲۴ ولت فعال میباشد یا بالعکس.
ورودی / خروجی آنالوگ: بازه پیوسته ای از مقادیر را شامل میگردد.
برای مثال در ورودی آنالوگ ولتاژی از ۰ تا ۱۰ ولت را در برمیگرد..
در ورودی جریانی طبق استاندار ۴ تا ۲۰ میلی آمپر یا ۰ تا ۲۰ میلی آمپر را پوشش میدهد.
دقت ورودی و خروجی های آنالوگ به رزولوشن آنها بستگی دارد. برای مثال ورودی آنالوگ ۱۲ بیت باشد به این معنی است که گستره مقادیر را به  تقسیم میکند. برای مثال اگر ورودی ولتاژی ۰ تا ۱۰ ولت باشد دقت این ورودی برابر است با: 
یعنی ورودی، تغییرات ولتاژ تقریبا ۰/۰۰۲ ولت را تشخیص میدهد.
 
کارت های آنالوگ دلتا:
فقط ورودی آنالوگ: AD ، برای مثال DVP-04AD دارای ۴ ورودی آنالوگ میباشد.
فقط خروجی آنالوگ: DA ، برای مثال DVP-04DA دارای ۴ خروجی آنالوگ است.
ورودی و خروجی آنالوگ: XA ، برای مثال DVP-06XA دارای ۴ ورودی و ۲ خروجی آنالوگ میباشد.
در اینجا کارت ۰۶XA را بررسی میکنیم سایر کارت های آنالوگ ۰۴AD و ۰۴DA نیز ساختار مشابهی دارند.

همانطور که قبلا گفته شد این کارت دارای ۶ کانال است که از ۴ ورودی و ۲ خروجی آنالوگ تشکیل شده است.
همانطور که مشاهده میکنید هرکانال این کارت دارای ۳ ورودی میباشد. قبلا بیان شد که مقادیر آنالوگ از نوع ولتاژی یا جریانی میباشند. چنانچه ورودی ما از نوع ولتاژی باشد از ورودی های V+ و Com و چنانچه از نوع جریانی بود از I+ و Com استفاده میکنیم.
 
کارت های دما:  
در صنعت برای اندازه گیری دما از سنسورهای مختلفی از جمله ترموکوپل و PT100 استفاده میگردد. ترموکوپل با تغییر دما ولتاژی بسیار کوچک در حد میلی ولت در خروجی خود تحویل میدهد.این ولتاژ بسیار کوچک نویز پذیری بسیار زیادی دارد و همین موضوع باعث میشود  نتوانیم دمای درست را بخوانیم. همچنین سنسور PT100 با افزایش دما مقاومتش افزایش میابد. برای پردازش اینگونه سیگنالها و خواندن دمای دقیق کارت هایی طراحی و تولید شده اند که به کارت های دما معروف هستند. ورودی این کارتها از نوع آنالوگ میباشد.
در صنعت برای اندازه گیری دما در درجه اول از ترموکوپل تیپ K و سپس PT100 استفاده میگردد. دلیل نامگذاری PT100  به این دلیل است که در دمای صفر درجه سانتیگراد مقاومت ۱۰۰ اهم را دارا میباشد همچنین سنسور PT1000 در دمای صفر درجه ۱۰۰۰ اهم مقاومت دارد. در مقابل PT100، سنسورهای NI100 قرار دارند که با افزایش دما مقاومت آنها کم میشود. درصنعت کمتر از آنها استفاده میشود.
سنسورهای دما به انواع ۲ سیمه، ۳ سیمه و ۴ سیمه تقسیم میشوند که کاربردهای خاص خود را دارند.
DVP-04PT-S:
حرف S در آخر نشان دهنده این است که این کارت برای PLCهای سری S قابل استفاده است. این کارت دارای ۴ کانال به شرح زیر میباشد. سنسورهایی که این کارت پشتیبانی میکند:
PT100         PT1000         NI100           NI1000
هر کانال دارای ۴ ورودی L+، L-، l- و FG میباشد. در سنسورهای PT  سه سیم، سیم سفیدرنگ به L+ و دو سیم دیگر به L- و l- متصل میشوند. از آنجایی که این دو سیم اتصال کوتاه هستند تفاوتی ندارد که به کدام متصل شوند. همچنین FG برای به شیلد سنسور متصل میگردد.
DVP-04TC-S:
این کارت از انواع ترموکوپل ها پشتیبانی میکند. دارای ۴ کانال برای اتصال ۴ ترموکوپل میباشد. همانطور که در شکل دیده میشود هر کانال دارای ۴ ورودی است. برای اتصال ترموکوپل به کارت کافی است سیم سفید را به L+ و سیم دیگر را به L- متصل کنیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام