جولای 14, 2019

جلسه یازدهم: آموزش دستورات آنالوگ در WPLSoft دلتا

در این آموزش به بررسی دستوراتی که برای ورودی و خروجی آنالوگ استفاده می‌شوند میپردازیم.
گاهی نیاز است مقادیر را از ورودی آنالوگ بخوانیم برای مثال خواندن سیگنال دما که توسط سنسور دما ارسال میگردد. اما گاهی نیاز است مقداری را در خروجی آنالوگ ارسال کنیم مثلا برای کنترل دور موتور توسط ولتاژ صفر تا ۱۰ ولت این مقادیر را در خروجی آنالوگ داشته باشیم. بنابراین به دستور برای خواندن و نوشتن مقادیر آنالوگ نیاز داریم.
 
دستور FROM:
این دستور برای خواندن مقادیر از کارت های آنالوگ استفاده میگردد. در مثال زیر به تشریح اجزای این دستور میپردازیم. ابتدا وارد تنظیمات این دستور میشویم.

برنامه مانند زیر میباشد:

K0: این عملوند به معنای شماره کارت آنالوگ بعد از CPU میباشد. در این مثال کارت دما بعد از CPU قرار دارد.
نکته: ممکن است بعد از CPU کارت های دیجیتال SM، SN، SP قرار داشته باشد که شمارش نمیشود. درواقع این عملوند فقط کارت های آنالوگ بعد از CPU را شامل میشود.
فرض کنید ترتیب قرار گرفتن CPU و کارت ها مانند شکل زیر باشد.

در این مثال بعد از CPU کارت ۱۶SP قرار گرفته و بعد از آن اولین کارت آنالوگ قرار گرفته است و مقدار K0 را به خود اختصاص میدهد. بعد از آن ۰۴TC دومی مقدار K1 و ۰۶XA مقدار K2 را به خود اختصاص میدهد.
 
K6: دومین عملوند، کنترل رجیستر (CR) میباشد که از ویژگی های کارت آنالوگ استفاده میباشد. کنترل رجیسترهای هر کارت آنالوگی را میتوانید از دیتا شیت مربوط به کارت مطالعه فرمایید. برای مثال کنترل رجیستر های ۰۴PT را در اینجا آورده ایم:

همانطور که در دیتا شیت کارت ۰۴PT ملاحظه میکنید کنترل رجیستر ها در ردیف اول سمت چپ همراه ویژگی آنها معرفی شده اند. برای مثال ما کنترل رجیستر ۶ را انتخاب کرده ایم که نشان دهنده این است که از کانال اول ۰۴PT مقادیر میانگین دما قرائت میشود. به عنوان مثالی دیگر کنترل رجیستر ۱۸ مقدار دمای لحظه ای کانال اول را قرائت میکند. درواقع کنترل رجیستر تعیین کننده نوع عملیات میباشد.
 
D0: این عملوند همان رجیستری است که مقادیر خوانده شده در آن ریخته میشود.
K1: آخرین عملوند، تعداد کانال های مورد استفاده کارت آنالوگ را نشان میدهد. وقتی مقدار این عملوند ۱ است فقط کانال اول خوانده شده و در رجیستر D0 ریخته میشود. زمانی که این عملوند ۲ است مقدار کانال اول خوانده شده و در رجیستر D0 و کانال دوم در رجیستر D1 ریخته میشود. به همین ترتیب اگر مقدار عملوند ۴ باشد هر چهار کانال خوانده شده و در رجیستر های D0 تا D3 ریخته میشود.
نکته: برای استفاده از کارت های آنالوگ میتوان از Wizard نرم افزار WPLSoft نیز استفاده نمود که در آموزش های بعدی به آن میپردازیم.
 
دستور TO:
از این دستور برای نوشتن استفاده میکنیم. زمانی که بخواهیم یک مقدار آنالوگ را در یک خروجی آنالوگ قرار دهیم از دستور TO استفاده میکنیم.
این دستور نیز مانند دستور FROM از ۴ بخش تشکیل شده است:

K0: دقیقا مانند دستور FROM به معنای تعداد کارت آنالوگ بعد از CPU میباشد. در اینجا کارت خروجی آنالوگ برای مثال DVP-04DA دقیقا بعد از CPU قرار گرفته است.
K6: کنترل رجیستر یا CR مربوط به کارت میباشد که K6 کنترل رجیستر مربوط به کانال اول کارت میباشد به این معنی که مقدار آنالوگ در کانال اول کارت آنالوگ ریخته میشود.
D200: این عملگر مقداری است که درون کانال آنالوگ ریخته میشود. در اینجا ما این عملگر را به یک رجیستر اختصاص داده ایم که میتوان از طریق HMI هر مقادیر مختلفی که مد نظر داریم را به کانال اول اختصاص دهیم.
همچنین میتوان یک عدد ثابت به این عملگر اختصاص داد. برای مثال K1500.
در شکل زیر کنترل رجیستر مربوط به کارت خروجی آنالوگ DVP-04DA آورده شده است:

 

نکات مهم: کارت های خروجی آنالوگ ولتاژی دلتا ۱۲ بیتی هستند. همانطور که میدانیم که کنترلرها از جمله PLC ها با منطق صفر یا یک کار میکنند. بنابراین وقتی کارت ۱۲ بیتی هست مقادیر ۰ تا ۴۰۰۰ را قبول میکند. در نتیجه عدد ۰ مربوط به ۰ ولت و عدد ۴۰۰۰ مربوط به ۱۰ ولت میباشد.
برای کارت از نوع جریانی نیز عدد ۰ مربوط به ۰ آمپر و عدد ۴۰۰۰ مربوط به ۲۴ میلی آمپر میباشد. در نتیجه عدد ۸۰۰ مربوط به ۴ میلی آمپر میباشد.


پس این مقادیر از یک رابطه ی خطی پیروی میکنند که ۰ ، صفر را میدهد و در حالت ولتاژی ۴۰۰۰ عدد ۱۰ را میدهد. بنابراین شیب این خط برابر است با:

بنابراین معادله خط به ترتیب زیر است:

برای مثال با گذاشتن عدد ۱۰۰۰ جای x ، مقدار ۲٫۵ ولت میشود.
سوالات خود را در قسمت نظرات مطرح فرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام